Rasmus Lyberth – Nunarsuarmiut nipilersugaat Kalaallit Nunaanneersut


Rasmus Lyberth Kalaallit Nunaanni nipilersortartut nipilersukkanik immiussisimasut saqqummiussisimasullu siulliit aapparaat. 1951-imi Kalaallit Nunaata Kitaani Maniitsumi inunngorsimasoq assigiinngitsunik ilinniagaqarsimasoq, timmisartunut mekanerisut isiginnaartitsisartutullu, pingaartumillu 1975-imi nuusiaqqaani ”Erningaa” tusaamasanngussutigalugu. Kalaallit nipilersortartut ilagaat allanit siulliulluni Kalaallit Nunaata avataani annertunerpaamik tusarnaarneqartalersimasoq.

Rasmus Lyberthip nipilersoriaasia Sumekkunnit allaaneruvoq, naak nipilersugaani kalaaliussuseq erseqqilluartaraluartoq. Lyberth rockimik nipilersortanngilaq, kisiannili inuinnaat nipilersortaasiannut, folkemusikkimut, qaninnerulluni, nipaa oqaluttuarpaluttoq timaatalu aalariaasia ilisarnaataanerusarlutik. Taallartai pinngortitap aliannaassusianik imaqarnerusarput, nipilersortaqqaalerneratali nalaani Kalaallit Nunaanni nipilersortakkat naalakkersuinermut tunngassuteqartarnerisa nalerpiaanni Rasmus Lyberthip taalliaminik naalakkersuinermut attuumassuteqarpallartannginnini isorineqaatigisarpaa. Taamaattorli Lyberth filmimi 1998-imeersumi, “Lysets Hjerte”-mi, pingaarnertut inuttaanermini naalakkersuinermut tunngasut saqqumilaartinneqarpoq, kalaaleq Rasmus inuttut annertuunik ajornartorsiutilik danskiussutsip kalaalliussutsillu akornanni avissaangasumik inuunilik inuttaaffigigamiuk. Tamannarpiaq Lyberthip nipilersukkamini aamma malunnartinniarsimavaa, assersuutigalugu nuusiaani 2008-meersumi nipilersukkamini ”Ajajaj-aa”-mi aamma ”Hey hey”-imi.

Nipilersoriaasiata sorliunera eqqarsaatigissagaanni taamanikkut kalaallit nipilersortaasiata, pop aamma rockip atugaaqisup erinarsoqataaffigineqarsinnaasullu akornanni, Rasmus Lyberth immikkut inissisimavoq. Lyberthip nipilersoriaasia nuannersutut tusarnaagassaaneruvoq, kisiannili tusarnaartitsigaangami kalaalerpalussuseq ersersinniartarpaa. Immaqa Kalaallit Nunaata avataani tusarnaartitsigajuttarnera tassani pissutaasimassaaq.

Rasmus Lyberth Kalaallit Nunaanni nipilersortartut ataasiakkaannguit ilagaat, nipilersoriaasia nunarsuarmioqatigiit nipilersoriaasiattut taaneqarsinnaasoq. Nipilersoriaasia katitigaavoq nunarsuarmi assigiinngitsunit pisuulluni, assersutigalugu Amerika Qiterlermiut Kujallermiullu (latinmusik) nipilersoriaasiannut assingulluni, kisianni immikkut erseqqilluinnartumik kalaalerpalussuseqaatigaluni oqaatsit, taallat misigissuserlu pilersittakkani atorlugit ersersinniartarlugu. Taamaattorli Lyberthip kalaalerpalussutsip qanoq isumaqarnernera tusarnaartitsinermigut tusarnaartunut tutsinniartarpaa, nipilersoriaaserlu atortagaa Kalaallit Nunaanni nipilersoriaaseq ataatsimut isigalugu assersuutigineqarsinnaannani, naak Lyberth nipilersortartutut akueriasaajuartoq, aamma Kalaallit Nunaanni.

Aammattaaq Rasmus Lyberth anersaanissimaartartutut tusaamaneqarpoq tamannalu taalliaasigut ersersinneqartarpoq anersaanissimaarneq, pinngortitaq misigissutsillu ataatsimoortinneqartarlutik.

 
Nipilersukkami atugaa ”Ajajajaa” isiginnaaruk:

Rasmus Lyberth

Rasmus Lyberthimut tunngasunik ukunani atuagassaqarpoq:

Johansen, Brian A. (1991): ”Musikken i Grønland – Hvorfra, hvorhen”

Larsen, Camilla Darling (1997): ”Grønlandske Stemmer”

Lynge, Birgit (1981): ”Rytmisk musik i Grønland”