Kalaallit arnat erinarsortartut


Nipilersukkat inunnit nuannarisaasut atorneqartarneranni allanisulli amerlaqisuni arnat erinarsortartut tamakkuninnga atuisartut aamma Kalaallit Nunaanni tusarsaapput. 90-ikkut tikilluinnarlugit nipilersukkani inunnit nuannerisaasuni arnat18 angutinik erinarsoqateqartillugit tusarsaanerusarsimapput. Aatsaat Mariina 1992-imi nuusiamigut ”Utaqqivunga”-kkut saqqummermat kalaaleq arnaq inuit nuannerisaannik nipilersortaasianni pingaarnertut kisimiilluni erinarsortuuvoq. Taamaattorli nipilersoqatigiit nuusiaanni siullermi kitaarertartoq Hans Lange erinarsoqataavoq, Marina Schmidtilli nipaa nipilersoqatigiit nuusiaani pingasuusuni pingaarnersaavoq, Hans Langelu nipilersoqatigiinni erinarsuusiortartutut nipilersuusiortartutullu pingaarnertut ilaavoq, 2007-imi umiatsiamik ajunaarnissami tunngaanut.

Mariina arnap erinarsortartup Nina Kreutzmann Jørgensenip nuannaartorisaraa, aamma taamaapput inuusuttoqatigiinni taakkunannga pisut kalaallit arnat erinarsortartut allat pingasut: Kimmernaq Kjeldsen, Tupaarnaq Mathiassen aamma Julie Berthelsen. Arnat erinarsortartut taakku sisamat arnanit allarpassuarnit 90-ikkunni saqqummersartunit kisimiillutik erinarsortartutut tusaamaneqarnersaapput. Arnat erinarsortartut taakku allat taalliaannik kisimilluutik erinarsortartutut saqqummernerusarput erinarsullaqqissusiat pingaartinneqartarluni, akerlianilli angutit erinarsortartut annerusutigut aamma erinarsuusiortuusarput nipilersuutinillu atuisartuusarlutik. Taakkununnga ilaanngitsut ilagaat uuma siornatigut taaneqareersoq arnaq erinarsuusiortartoq erinarsortartuusorlu Pilu Lynge.

Nina Kreutzmann Jørgensenip erinarsoraa tusaajuk ”Silarsuaq Takuiuk” Siiva Fleischerimit taalliarineqartoq, Zikazakkunniillu atorneqaqqaartoq:

Silarsuaq takuiuk

Nive Nielsenip nipilersortartut nunanit tamalaanit pisut katitersimasani inuttaqatigalugit nipilersoqatigiit The Deer Children 2009-mi saqqummersimmagit aatsaat kalaallit “inuinnaat” nuannerisaannik nipilersortarnermi arnat pingaaruteqassusiat erseqqarissarneqarpoq. Nive Nielsen nammineq erinarsuusiortarpoq namminerlu guitarertarluni, minnerunngitsumik tusarnaartitsigaangami guitareeraq “guitalele” nipilersuutigisarlugu. Allanut naleqqiullugu nipikitsumik ittoorpalungajattumik erinarsortarpoq, kalaallillu arnat nippaarissut imminnut tatigisut pikkunartumillu saqqummeriaasillit assiginagit, Nive Nielsenilli kalaallit arnat kisimiillutik erinarsortartut allat Kalaallit Nunaanni nuannerineqassusiat suli nallinngilaa. Nive Nielsen and The Deer Children tamatuma akerlianik nunani tamalaani, Kalaallit Nunaata avataani, nipilersortartutut nuimasuunngitsutut, ullumikkumut assigineqanngitsumik, nuannarisaalersimapput.

Periaatsit ilaat, tassalu oqallisaalerneq, Nive Nielsenip angusinnaassimavaa kalaallisut kinaassuseqarnini ersersinniarnerusarlugu, taamaalilluni Kalaallit Nunaat taalliallu tuluttut ataneqalersittarlugit. Nive Nielsenip taamaaliornermigut oqaluttuaq taanna soqutigineqartilerluinnarsimavaa. Tamanna imatut sunniuteqartarunarpoq tusarnaartigisartagaasa takorloorumasaraat Nivep nipilersoriaasia aggerfianut Kalallit Nunaannut immikkut attuumassuteqartittarlugu, Kalaallit Nunaalluunniit Nive Nielsenip tuluttut erinarsugaani toqqaannartumik tusaaneqarsinnaassanngikkaluartoq.

Nive Nielsenip atugaa ”Room” tusarnaaruk:

nive Nielsen