Julie


Julie Berthelsen kalaallit erinarsortartut ilagaat Kalaallit Nunaata avataani tusaamaneqalernissamut piginnaaneqarsimasut. TV2-p piginnaanillit qaagitsimik aliikkutassiaa aqqutigalugu Julie tusaamaneqarnerulerpoq soorunalumi tamanna siuarsaatitut isigineqarsinnaavoq tamatumunngali peqatigitillugu oqaatigineqassaaq unammisitsisarnerni taama ittuni peqataasartut qaqutigoortuummata nipilersortarnermi sivisunerusumik atasinnaassuseqartartut. Julie piginnaaneqarsimavoq 2002-miilli aningaasarsiutigalugu erinarsortartuunissaminut allaaserisallu uuma allanneqarnerata nalaani siusinnerusukkutulli annertutigisumik cd-nik tunisaqarsimanngikkaluarluni filmini tv-nilu isiginnaartitsisartutut saqqumilersimavoq aamma Danmarkimi Kalaallit Nunaannilu tv-mi aallakaatitassiortartutut.

Julie 1979-imi Århusimi inunngorpoq, kisiannili Nuummi alliartorsimalluni anaanani, qatanngutini angutissanilu Per Berthelsen ilagalugit. Per Berthelsen tusaamaneqarpoq kalaallit inuiaassutsikkut nipilersortartuini Sumemi erinarsortartut aappaattut, partiip Demokraatit pilersitsisuatut aamma partiimi Siumumi politikeritut.

Juliep erinarsortartutut nuannarisaajartulernera Nuummi ilinniarnertuunngorniarfimmi atuarallaramili ilusinikkiartulersimavoq. Tassaniilluni naapippaa arnaq erinarsortartoq Nina Kreutzmann Jørgensen marluullutillu immiuppaat meeqqanut cd-liaq ”Arnajarak”. Taamaalilluni arnat erinarsortartut taakku marluk suleqatigiinnerat ikinngutigiinnerallu aallartippoq tamannalu kalaallit nipilersorlutik tusarnaartitsisarneranni annertuumik pingaaruteqarsimavoq.

Ilinniarnertuunngorniarfimmiinnerup nalaani Nina Julielu nipilersoqatigiiliorput Ninap sunaaffa uissaa Malik Olsen aamma Juliep taamanikkut angutaataa Nuka V. Berthelsen peqatigalugit. Nipilersoqatigiit 1998-imi peqataapput isiginnaartitsisartoqatigiit Silamiukkut musicalianni ”Sarsuasut”-ni. Musicalip nipilersuutai kalaallit einarsuusiortuinit assigiinngitsunit suliaapput nipilersorneqarlutillu aaqqissuunneqarlutillu Ole Kristiansen Bandimit. Kingorna tassani atukkat nuussualianngorlugit saqqummersinneqarput tusaamasaalluartumik atugaallu ”Qamani” Juliep cd-mi erinarsugaa Kalaallit Nunaanni nipilersukkat nuannernersaasut akornanni aalaakkaasumik tusarnaarneqartalerpoq. ”Sarsuasut” saqqummiunneqarnerata kingorna nipilersoqatigiit Kalaallit Nunaanni, Islandimi Danmarkimilu tusarnaartitsiartorlutik angalasarput nipilersoqatigiit Mechanics In Ini inuttaat ingiallortitut nipilersortaralugit.

1999-imi Julie Nukalu Danmarkimut nuupput ilinniariartorlutik, ukiorli qaangiutiinnartoq Julie aamma Nina nuussualioqqipput Kalaallit Nunaanni arnat erinarsortartut tusaamasat allat peqatigalugit nuussualiartillu atserlugu ”Zedna” (”Sassuma Arnaa”). Cd-mi erinarsukkat Isak Møllerimit allataapput immiussisarfillu Melos Records saqqummiussisuuvoq. ”Zedna” nuannarineqartupilussuanngorpoq 8000-illu sinnerlugit tunisaalluni tamannalu Kalaalli Nunaanni qaqutigoortuuvoq.

2002-mi Julie TV2′p piginnanilinnut unammisitsinerani Popstarsimut ajugaaniutivinnermut ilaaqqullugu aggersarneqarpoq ajugaaniutivinnermilu nr. 2-tut inissilluni. Jon Nørgaard nr. 1-itut inissippoq ajugaasullu aqqusaagassai tamaasa aqqusaarlugit, ukiulli arlalialuit qaanngiummata Julie tusaamasaasutsimut appakaakkiartulerpoq. Popstars kingorna nuussualiat ”Home” 2003-mi aamma ”Julie” 2004-mi saqqummersippai. Pingaartumik nuussualiaa siulleq ”Home” tunisaalluavissorpoq nuussualiaatalu aappaa ”Julie” pingasunik nersornaatisissutigaa ukuusunik ”Årets danske sangerinde”, “Årets nye danske navn” aamma “Årets danske pop udgivelse” 2004-mil Danish Music Awardsimi. 2008-mi nuussualiaq “asasara” Juliep saqqummersippaa. Taanna kalaallisut taaguuteqaraluartoq nuussualiaq amerlanertigut tuluttuunik atugartaqarpoq, kisianni Julie ataataalu Per Berthelsen marluullutik nuussualiap ateqaataa erinarsuusiaraat taannalu nuussualiami kingullersatut tunuarsimaarpaluttumik inissisimalluni saqqummiunneqarpoq. Popstars takutinneqarnerata kingorna cd-it tunisaasut ikiliartoqqajaagaluartut taamaattoq ”Asasara”-p tunisaanera ingerlaannarpoq 2009-illu nalaani ”Lige Nu” saqummersinneqarpoq atugaat danskisuunerullutik.

2010-mi upernaakkut Julie nipilersornermik tv-kkut unamminitsinissamut ilaajumalluni nalunaaqqippoq. Taamananikkut TV2’p unammisitsinera Allstars siuliminut sanilliullugu eqqissisimakannerneruvoq, tassa erinarsoqatigiit sisamat illoqarfinnit sisamanit assigiinngitsunit pisut siunertamut ajunngitumut 250.000 kr. unammissutigisussaamatigik. Julie Nuuk aamma Kalaallit Nunaat sinnerlugit peqataajumalluni nalunaarpoq erinarsoqatigiit kalaallinik aamma inunnik Kalaallit Nunaannut attuumassuteqartunik inuttaqartissallugit. Kisimiillutik erinarsortartut marluk nammineq erinarsoqatigiimmini erinarsortorisussaavai. Peqataasussat ilisaritinneqannginneranni Juliep Nina aperisimavaa takkukkumassannginnersoq. Siullermik Nina naaggaarsimagaluarpoq, kisiannili Julie erinarsoqataasussanik Katuami tusarnaaleruttortoq aarimmi Nina takkutiinnaqaaq. Mads Lumholt, ukiuni arlalinni erinarsoqatigiinni Aavaakkunni aqutsisuusimasoq peqatigalugu Ninakkut siuttuulerput Juliep Allstarsini erniarsoqatigiivini.

Allstars 2010-mi siullermeerlutik apriilip qaammataani tv-kkut takutitsipput aallakaatitamilu siullermiit takuneqarsinnaalereerpoq Juliep erinarsortartui unammisitsinermi siuarsimalereersimasut. Taamatut ilimatsanneq aallakaatittakkap ingerlanerani allanngunngilaq Juliellu erinarsoqatigiivi ajugaapput nipilersornerik scenemilu pisinnaasaminnik paatsuugassanngitsumik takutitsereernermikkut tassanimi kalaallit kulturiat atorneqarpoq, kisianni aamma kalaallit assigiinngissutaat marluk ataatsimut peqatigiissinnaanerat takutinniarneqarluni.

Julie Allstarsimi ajugaareernermigut piffissaq asiutinngilaa, qangaammalli nuussualiamik nutaamik september 2010-mi “Closer”-imik quleqataqartumik saqqummersitsivoq. Nuussualiap taaguutaata ersersitsineratuut atugai qanilaarpasissutut saqqummiunneqarput tassallutillu erinarsukkat tuluttut, danskisut kalaallisullu akuleriissitaartut. Atugaasa amerlanersaat qangali nalunngisaareerput ilaatigut Juliep siusinnerusukut saqqummersitaaneersuullutik ilaatigullu ataatassaata Per Berthelsenip erinarsuusiaaneersuullutik ilisimaneqareersut kalaallinillu nuannarisaasut. Nina aamma Mads Lumholt aggersakkatut ilaapput Julielu nammineq nuussualiamik nuussiortitsisuuvoq.

Ullumikkut Julie Berthelsenip inooqatigaa assammik arsaattartoq Minik Dahl Høegh.

Nalunaarsuut:

Kalaallisuunngortitsisuuvoq Erno Aronsen