G-60


G-60 Kim Larsenilu, Qilaat-music studiomi, Nuumi januaari 1987. Saamimmit: Hans Rosenberg, Aqqa Johansen, Kim Larsen (saatungaa), Eigil Petersen (tunuliaqut), Tuka Lynge, Jacob Johansen.

G-60 80’kkut naaneranni 90’kkunnilu Kalaallit Nunaanni rockimik nipilersortartut nuannarineqarnerpaat ilagaat. Nipilersoqatigiit 1983-imi Nuummi pilersinneqarput makku inuttaralugit: Eigil Petersen: Guitari erinarsortorlu, Jacob Johansen: Guitari, Pele Madsen: Keyboards, Mike Holm: Bas aamma Hans Rosenberg: Tumerparpaat. Ukiut ingerlanerini nipilersoqatigiit inuttaqarnerat allanngorangaatsiartarsimavoq pissutsit aaqqiagiinnginnerillu pissutaallutik. Nipilersoqatigiiinni siuttuussimavoq guitarertartoq, erinarsortartoq erinarsuusiortartorlu Eigil Petersen Kalaallit Nunaanni nipilersortarnerup oqaluttuarisaanerani assigiinngitsorpassuartigut saqqumisarsimasoq Kalaallit Nunaanni nipilersukkanik saqqummersitsisarnermi peqataajuartarsimanermigut. Aamma Kalaallit Nunaanni nipilersullammaat arlallit ukiut ingerlanerini G 60-kkunni nipilersoqataasarsimapput taakkulu ilaat arlallit aamma piffissat ilaanni Nuummi nipilersoqatigiinni Simikkunni nipilersortartooreersimasarput.

Nipilersoqatigiit ukiuminni siullermi ateqarsimanngillat, kisianni ateq G 60 pilersinneqarpoq taamanikkut nipilersoqatigiit erinarsortartoq erinarsuusiortartorlu Ulf Fleischer (massakkut tusaamasaasoq) sallersaralugu erinarsortartorigallaramikku Eigilip nipilersoqatiginni siuttunngunnginnerani. Ateq G-60 tunngaveqarpoq G-60-imik ataatsimiititaliap isumaliutissiissutaanik taamanikkut nutaanngorsaaleruttorfimmi politikkip isorineqartaqisup ilaanik aamma qallunaanngorsaanermik taaneqartartumik, Kalaallit Nunaat 1953-imi Danmarkimi amtinngormat nipilersoqatigiillu G-60 ataatsimut isigalugu nipilersoqatigiittut Kalaallit Nunaanni naalakkersuinermut tunngasunik taallalinnik atuisartutut isigineqartarput piffissammi taamaalinerani Kalaallit Nunaanni naalakkersuinermut tunnganerusunik nipilersortarnerup qasukkariartornerata naligaa. Nipi nipilersoqatigiit nipaat eqqaassagaanni ukiut taakku ingerlaneranni nipilersoqatigiit nutaaliortutut isigineqartarput.

G-60 pilersinneqarnernimmit ukiut arlalialuit aatsaat qaanngiummata Nuummi nuannarinnitsitik tiguarluarnerulerpaat. Taamanikkut Nuummi nipilersortartut unammillattaartarnerisa nalaani G-60’kkut assigiinngitsutigut inissinneqartarput, kisianni 1985-imi nipilersoqatigiit rockimik nipilersortarnermik unammisitsinermi Nuummi ajugaammata nipilersoqatigiit nuannarisaanerat tunngavilerneqarpoq.

Illoqarfimmi nipilersullaqqinneqqusaanerup kingorna Aqqa Johansen, kingorna atiminik Enoch Aqqa Nielsenimut allannguisoq, nipilersoqatigiinni keyboardertartutut ilaalerpoq Pele Madsen taarserlugu. Aqqa Johansen ilaatigut Nuummi nipilersortartuni, Qarsoq-mi, nipilersoqataasarsimavoq.

Ukiut pingasut tusarnaartitsisarlutik nipilersoqatigiittareerlutik ikittuinnarnillu immiussisareerlutik G-60 ataatsimut saqqummiussami ”N.N.P. 86”-imi ilanngussereerlutik namminneq taaguutertik atorlugu nuussualiorput Nuummi Qilaat-musicip saqqummiussaanik november 1986 – januar 1987-imut immiunneqartumik Kim Larsen nipigissaasoralugu. Tassani Tuka Lynge bassertuulerpoq Mike Holm taarserlugu. Tuka, Mike Holmitulli, Simik-mi nipilersortartuusimavoq, kisiannili aamma imerniartarfimmi Kalistiinnaaqqami sivisujaamik nipilersortartooreersimalluni. Tuka aamma immiussisarnermi Kim Larsenimut ikiortaalluni nipigissaaqataasuusarsimavoq.

G-60’kkut nipilersortaasiat taamanikkulli nuannarisaallualereersimavoq nuussualiaat LP 1987-imi saqqummermat nuussualiarlu taanna nuannarisaallualerpoq. Nuussualiornerup kingunitsiannguagut G-60’kkut inuttaqarnerat allannguallaqqippoq. Michael Hansenip guitareertutut taarserpaa Jacob Johansen aamma Heidi Larsen erinarsortartuulerpoq. Aqqa Johansenip tunuarnera Tuka Lyngemit taarserneqarpoq keyboardertartunngorami keyboardikkut bassiitigisalerluni. Taamatut inuttaqarnermigut G-60’kkut immiuppaat atugartik ”Inuuneq” ”Paarisa band”-ip musicaliliaani Ulf Fleischerip aaqqissuussaani. Immiussaq suliarineqarpoq HIV/AIDS pillugu paasititsiniaanermut atatillugu taannalu tapiiffigineqarpoq Peqqissaanermik Aqutsisunit aamma Kalaallit Nunaanni Pinaveersaartitsinermit – Paarisamik aamma taaneqartartumit. Immiussinerit ingerlanneqarput 1988-imi nuussiortitsiviup ULO’sp Aasianni immiussisarfiani Aqisseq-mi.

Nipilersoqatigiit ukioq ataasingajak sorpianngereerlutik 1990-ip aallartinnerani G-60’kkut nuussualiaq ”Namminersorneq” Qilaat-Music aqqutigalugu saqqummersippaat. Nuussualiaq Namminernerullutik Oqartussanit, namminersornerulluni oqartussaanerup 1989-imi ukiuni 10-nngortorsiorneranut atatillugu tapiiffigineqarpoq. Saqqummersitsinermut atatillugu nipilersoqatigiit nutaanik inuttaqaqqilerput. Eigil Petersen sallersaalluni erinarsortuujuarsinnarpoq Aqqa Johansenilu keyboardertartutut uterluni. Jakob Søltoft ilannguppoq guitarertunngorluni aamma Tuka Lynge nipilersoqatigiinnit tunuarsimasoq Jorsi Sørensenimit taarserneqarpoq nipilersoqatigiinniit ilisimaneqartunit Inua-meersumit. Hans Rosenberg, Danmarkimut nuussimasoq, tumerparpaartartumit Ove Heilmannimit taarserneqarpoq.

1997-imi G-60’ip nuussuaq “Kinauvit?” saqqummersippaat, taannalu nipilersoqatigiit nuussualiaviisa kingullersaraat. Nipilerssukkat Sermit Recordsimit immiunneqarlutillu saqqummersinneqarput, Eigil Petersenip nammineq immiussisarfiutaanit Qilaat-musicimit Per Berthelsenimit pisiarisimasaanit. Eigil Petersen, Jakob Søltoft aamma Jorsi Sørensen siusinnerusukkut saqqummersitanit ilaaqqipput tassanili taperserneqarput arnanit erinarsortartunit Nina K. Jørgensenimit, Julie Berthelsenimit taassumallu qatanngutaanit Krissie Berthelsenimit, kingorna Nina aamma Julie Kalaallit Nunaanni arnat erinarsortartut tusaamaneqarnerpaartarilerpaat. Aamma keyboardertartoq Lars Peter Stubkjær ”Kinauvit?”-mmi ilaavoq.

2009-mi nuussualiaq saqqummersinneqarpoq G-60’kkut atortagaannik immiusseqqinnikkut, taaguutilik ”Namminiilivinneq” nuussiortitsivimmit Ice Musicimit saqqummersinneqartoq. G-60 atorunnaarsinneqavinngisaannarsimapput nipilersoqatigiillu assigiinngitsunik inuttaqartarlutik ataavartumik tusarnaartitsisarsimapput.

Nalunaarsuut:

Aallaaserisaq una Hans Rosenbergimik aamma Kim Larsenimik ulloq 10.06.2010-imi apersuinermik tunngaveqarneruvoq.

Kalaallisuunngortitsisuuvoq Erno Aronsen.